Autor: Redakcja

Rak płaskonabłonkowy (Carcinoma Planoepitheliale Acantholiticu) u zwierząt – naświetlanie światłem laserowym o długości fali 660 nm i 808 nm

Rak płaskonabłonkowy (SCC) (Carcinoma planoepitheliale) jest najczęstszym nowotworem złośliwym jamy ustnej psów i kotów. Predysponowane są zwierzęta w wieku 8-10 lat, psy ras średnich i dużych, nie ma predylekcji płciowej. Makroskopowo jest nieregularnym tworem, zmianą rozrostową lub owrzodziałą, tkanka nowotworowa jest krucha, krwawi. Rzadko daje przerzuty, dlatego kontroluje się miejscowy wzrost guza. Postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Jednak w zaawansowanej chorobie nowotworowej lub przypadku guzów nieoperacyjnych stosuje się radioterapię.

Rozpoznanie

Rak płaskonabłonkowy (SCC) (Carcinoma planoepitheliale) jest najczęstszym nowotworem złośliwym jamy ustnej psów i kotów. Predysponowane są zwierzęta w wieku 8-10 lat, psy ras średnich i dużych, nie ma predylekcji płciowej. Makroskopowo jest nieregularnym tworem, zmianą rozrostową lub owrzodziałą, tkanka nowotworowa jest krucha, krwawi. Rzadko daje przerzuty, dlatego kontroluje się miejscowy wzrost guza. Postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne. Jednak w zaawansowanej chorobie nowotworowej lub przypadku guzów nieoperacyjnych stosuje się radioterapię.


Opis przypadku

Dane Pacjenta:

Imię zwierzęcia: BASTER
Gatunek: pies
Rasa: Labrador Retriever
Płeć: samiec
Wiek: 9 lat
Maść: kremowa
Waga: 37 kg
Niekastrowany


Historia choroby

Maj 2013: Klinicznie zauważona zmiana w obszarze trzonu żuchwy (strona lewa) naciekająca na spojenie żuchwy. Wykonano badanie RTG zmienionej okolicy (ryc.1) oraz RTG przeglądowe klatki piersiowej (ryc.2).

Zmiana nowotworowa
Ryc. 1 – Zmiana nowotworowa
zmiany nowotworowe u psa
Ryc. 2 – Zmiany nowotworowe u psa

Wykonano badanie biochemiczne krwi: FA – 1560 U/L, ALaT – 45 U/L, – AspAT 34 U/L, mocznik – 30 mg/dl, kreatynina – 1,0 mg/dl.

Pobrano materiał do badań histopatologicznych. Wycinek stanowił fragment pobrany z głębokich warstw zmiany rozrostowej, przedsionka jamy ustnej z okolicy prawego dolnego I2. Badanie wykonano w Pracowni histopatologicznej Katedry Anatomii Patologicznej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Stan wyjściowy
Ryc. 3. Stan wyjściowy

Rozpoznanie: Rak płaskonabłonkowy akantolityczny (Carcinoma planoepitheliale acantholiticum) (ryc.4)

Rak płaskonabłonkowy akantolityczny
Ryc. 4. Rak płaskonabłonkowy akantolityczny

Podjęta terapia: W związku z lokalizacją zmiany oraz typem nowotworu zaproponowano właścicielowi obustronną redukcję kości żuchwy. W związku z urazowością zabiegu oraz konsekwencjami z nim związanymi właściciel nie wyraził zgody na wykonanie operacji. Podjęto decyzję o rozpoczęciu eksperymentalnej, terapii paliatywnej światłem laserowym o długości fali 660 nm i 808 nm z wykorzystaniem urządzenia wielofunkcyjnego ETIUS ULM produkowanego przez firmę ASTAR z Bielska-Białej.

Laseroterapia u psa
Ryc. 5. Terapia

Terapię podzielono na 2 fazy:

1. Faza intensywnego naświetlania:

 • Typ źródła promieniowania: I i IR
 • Dawka energii: 10 J/cm²
 • Powierzchnia naświetlania: 25 cm²
 • Moc promieniowania: max (5×40 mW oraz 4×400 mW)
 • Częstotliwość impulsów: 1000 Hz
 • Wypełnienie przy pracy impulsowej: 50%
 • Energia zabiegu: 250,00 J Metoda zabiegu: bezdotykowa, labilna (z zewnątrz)
 • Czas zabiegu: 4:37 min
 • Częstotliwość zabiegu: codziennie
 • Czas trwania: 3 tygodnie

2. Faza naświetlania podtrzymującego:

 • Typ źródła promieniowania: I i IR
 • Dawka energii: 10 J/cm²
 • Powierzchnia naświetlania: 25 cm²
 • Moc promieniowania: max (5×40 mW oraz 4×400 mW)
 • Częstotliwość impulsów: 1000 Hz
 • Wypełnienie przy pracy impulsowej: 50%
 • Energia zabiegu: 250,00 J
 • Metoda zabiegu: dotykowa (z zewnątrz i wewnątrz)
 • Czas zabiegu: 4:37 min
 • Częstotliwość zabiegu: co 3 dni
 • Czas trwania: 11 miesięcy

W czasie prowadzenia terapii wykonano kontrolne badanie RTG (ryc. 6, ryc. 7) oraz badania biochemiczne krwi (FA, ALaT, AspAT, mocznik, kreatynina).

 

RTG w czasie trwania terapii
Ryc. 6. Zdjęcie RTG w czasie trwania terapii
RTG w czasie trwania terapii
Ryc. 7. Zdjęcie RTG w czasie trwania terapii

Radiogramy wykonane w trakcie prowadzonej terapii (widoczna zmiana charakteru odczynu okostnej oraz redukcja zmiany nowotworowej)

Zmiany aktywności Fosfatazy zasadowej w kolejnych tygodniach
Zmiany aktywności aminotranserazy alaninowej (ALaT) w kolejnych tygodniach
Zmiany aktywności AspAT w kolejnych tygodniach
Zmiany stężenia mocznika w kolejnych tygodniach
Zmiany stężenia kreatyniny w kolejnych tygodniach

Uzyskano:

 • Likwidację stanu zapalnego jamy pyska
 • Zahamowanie rozrostu nowotworowego
 • Ok. 20% redukcję powstałej pierwotnie zmiany nowotworowej

Zmiany w parametrach ogólnych:

Uzyskano:

 • Likwidację stanu zapalnego jamy pyska
 • Zahamowanie rozrostu nowotworowego
 • Ok. 20% redukcję powstałej pierwotnie zmiany nowotworowej

Zmiany w parametrach ogólnych:

Data / parametr Chęć przyjmowania pokarmu Ból przy otwieraniu pyska
Maj 2013 + +++
Grudzień 2013 ++ ++
Czerwiec 2014 +++ +
Listopad 2014 ++++

 

Wnioski:

 • Zastosowanie światła laserowego nie jest terapią przyczynową
 • Zastosowane leczenie pozostaje bez istotnego wpływu na zmianę parametrów biochemicznych tj. ALaT, AspAT, mocznik, kreatynina
 • Zabieg naświetlania zmiany nowotworowej światłem laserowym o długości fali 660 nm i 808 nm jest zabiegiem o charakterze paliatywnym, polepszający komfort chorowania
 • Uzyskane wyniki wymagają dalszych badań, przyczyn reakcji komórek nowotworowych na działanie światła lasera o długości fali 660 nm i 808 nm