Autor: Redakcja

Skuteczność zabiegów ultradźwiękami w weterynarii

Badania skuteczności zabiegów ultradźwiękowych w 3 ośrodkach weterynarii na grupie 95 zwierząt.

Powód przeprowadzenia badań

Metody fizykalne stosowane w fizjoterapii ludzi coraz częściej znajdują zastosowanie w leczeniu zwierząt. Przeprowadzono wiele badań naukowych, które dowodzą skuteczności poszczególnych terapii u ludzi, ale brakuje takich badań w weterynarii. Postanowiliśmy zrobić mały krok na tej drodze i we współpracy z trzema liczącymi się w branży ośrodkami, rozpoczęliśmy program badania skuteczności zabiegów.

Kto prowadził badania

W programie uczestniczyły 3 kliniki weterynaryjne:

a) Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET
H.Wróbla 10a, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska
tel. 32 228 59 86, www.provet.org.pl

b) Klinika Weterynaryjna Giszowiec
Mysłowicka 65a, 40-453 Katowice, Polska
tel. 32 220 10 10, wetklinika@wetklinika.pl, www.wetklinika.pl

c) cm-vet Cichecki Mariusz
Rzgowska 205, Łódź, Polska
tel. 42 646 53 81, lecznica@cm-vet.com.pl


Kiedy były prowadzone badania

Badania wpływu terapii ultradźwiękowej na zwierzęcych pacjentów były prowadzone w roku 2016. Z przyczyn oczywistych cały proces rozciągnął się w czasie. Warunkiem wiarygodności uzyskanych danych jest zgromadzenie właściwej ilości przypadków w każdej jednostce chorobowej.


Sprzęt użyty w badaniu

Do badań użyto aparatu Etius ULM z głowicą 1MHz 4cm2. Jest to aparat typu combo, łączący w jednym urządzeniu funkcjonalność z zakresu elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii i pola magnetycznego. Oczywiście takie same parametry techniczne mają inne urządzenia z naszej oferty czy to samodzielny aparat do ultradźwięków Sonaris M lub S, czy też combo w postaci aparatu łączącego funkcję elektroterapii i ultradźwięków Etius U. Dla bardziej wymagających użytkowników dedykowana jest linia aparatów PhysioGo z dużym kolorowym wyświetlaczem 7″. Za pomocą tych urządzeń również można prowadzić wspomnianą terapię.


Ile zwierząt przebadano

Przebadano 95 zwierząt, podzielonych na 8 grup w zależności od stwierdzonej objawowo jednostki chorobowej.


Ile wykonano zabiegów

Sumaryczna liczba zabiegów była bardzo duża i wyniosła 1042. Aby mieć świadomość ogromu włożonej pracy wystarczy założyć, że każdy zabieg to co najmniej 10 minut (sam zabieg może być krótszy, ale trzeba też wziąć pod uwagę czas na przygotowanie stanowiska i pacjenta, które również angażują czas zoofizjoterapeuty). Prosta kalkulacja prowadzi do wniosku, iż cały program w zakresie terapii ultradźwiękowej zajął czas stu siedemdziesięciu kilku godzin.


Jakie uzyskano wyniki

W ramach badań uzyskano następującą skuteczność leczenia dla poszczególnych jednostek chorobowych:

Jednostka chorobowaIlość zwierząt (przypadków)Skuteczność terapeutyczna
Zapalenie pochewki ścięgna dwugłowego ramienia15100%
Zespół mięśnia nadgrzebieniowego25100%
Spondyloartroza odcinka piersiowego375%
Spondyloartoza odcinka lędźwiowo-krzyżowego1464%
Spondyloza odcinka lędźwiowo-krzyżowego560%
Zwyrodnienie stawu biodrowego2168%
Trudno gojąca się rana pooperacyjna5100%
Stan zapalny tkanek miękkich okołostawowych stawów śródręczno-paliczkowych764%

 

Przyjęte kryteria

W celu wyznaczenia skuteczności terapeutycznej całej metody jaką są ultradźwięki w weterynarii, posłużyliśmy się następującymi założeniami:

Ocena skutecznościSformułowania z badańProcent do wyliczeń
Całkowite wyleczenie„Brak kulawizny oraz bolesności w badaniu ortopedycznym”, „Całkowite zagojenie się rany”100%
Znaczna poprawa„Znaczna poprawa, powrót do zdrowia”, „pies powrócił do pełnej sprawności ruchowej, zmniejszenie bolesności”75%
Poprawa części funkcji50%
Zauważalna poprawa25%
Brak pozytywnego rezultatu„Brak pozytywnego rezultatu”0%

 

Kryteria są umowne. Oczywiście można dyskutować co rozumiemy pod pojęciem „Całkowite wyleczenie”. Czy oczekujemy, że zwyrodnienie stawu ustąpi w 100%? Wydaje się to oczekiwaniem utopijnym. Sądzę, że zasadne jest oczekiwanie ustąpienia objawów i przywrócenie sprawności ruchowej w badaniu. Pełne wyniki badania znajdują się w tabeli poniżej.


Dyskusja

Udało się potwierdzić bardzo wysoką skuteczność terapii, bo aż 100% w 3 jednostkach chorobowych: Zapaleniu pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia, Zespole mięśnia nadgrzebieniowego oraz terapii Trudno gojących się ran. W przypadku jednostek chorobowych związanych ze zmianami w kręgosłupach, wyniki nie były aż tak rewelacyjne, mimo iż wszystkie znalazły się w przedziałach skuteczności od 60% do 75%. Również jeżeli chodzi o jednostkę chorobową opisaną jako Stan zapalny tkanek miękkich okołostawowych, stawu śródręczno paliczkowego, wynik skuteczności terapii wyniósł 64%.


Wnioski

Wyniki badań potwierdziły stan wiedzy n/t wpływu terapii ultradźwiękowej na organizm – w tym przypadku ssaka. Terapia świetnie sprawdziła się na stawach, gdzie jak wiadomo występuje zjawisko przegrzania w wyniku terapii. Wyjątkiem są stawy kręgosłupa, które niestety są bardzo słabo ukrwione co w znaczący sposób zmniejsza zdolności regeneracyjne. Również terapia z zakresu tkanek miękkich „Stan zapalny tkanek miękkich”, nie wykazała bardzo dużej skuteczności. Powodem tego, może być niewielki poziom absorpcji w mięśniach i słabo zaznaczona granica ośrodków, w których rozchodzi się fala. To z kolei ogranicza efekty nagrzania i przekrwienia.
Ogólnie wyniki są bardzo dobre i dowodzą, że stosując zabiegi fizykoterapii możemy znacząco przyspieszyć powrót do zdrowia naszych pupili i poprawić poziom ich życia w przypadku dolegliwości przewlekłych.