Polityka cookies

Niniejszy dokument wyznacza politykę zarządzania danymi typu „cookies” na stronie internetowej www. fizjoweterynaria.pl („Serwis”). Serwis jest administrowany przez firmę Astar Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą przy ulicy Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała („Operator”).

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach końcowych gości strony głównej i podstron Serwisu („Użytkownicy”), mające ułatwić do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies mają charakter tekstowy i zawierają istotne dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, w szczególności: adres strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

3. Pliki „cookies” przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze stron Serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu; b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika; c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Operator zobowiązuje się do zachowania dbałości o poufność danych, zapisanych w formie plików „cookies”, w szczególności do nieudostępniania ich innym podmiotom oraz realizowania swoich procedur z poszanowaniem litery obowiązującego prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, etc.

5. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do modyfikacji ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby automatyczna obsługa plików „cookies” została domyślnie zablokowana lub wymagała oddzielnej zgody Użytkownika Serwisu. Jednocześnie Operator nie ponosi odpowiedzialności za ustawienia przeglądarki Użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) i dostarczonej wraz z nim dokumentacji.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych, zarówno wchodzących w skład Serwisu, jak i administrowanych przez inne podmioty.

8. Aktywność Użytkownika na stronach Serwisu jest traktowana, przez domniemanie, jako akceptacja niniejszego dokumentu oraz wszystkich konsekwencji o charakterze technicznym użytkowania tych stron internetowych przy pomocy wybranego przez Użytkownika oprogramowania i jego specyficznych ustawień, dotyczących zarządzania plikami „cookies”.

9. Niniejszy dokument wchodzi w życie w momencie opublikowania na stronie internetowej Serwisu: https://fizjoweterynaria.pl/polityka-cookies i obowiązuje do momentu zmiany lub usunięcia.