Autor: Redakcja

Laseroterapia wysokoenergetyczna w leczeniu ścięgna zginacza powierzchownego u konia – studium przypadku

Laseroterapia wysokoenergetyczna jest zabiegiem zyskującym coraz większą popularność w weterynarii.

Dane pacjenta:

Gatunek: koń
Płeć: klacz
Wiek: 6 lat
Rasa: pełna krew angielska
Maść: gniada
Koń wyścigowy


Historia choroby

W badaniu ortopedycznym konia w kończynie piersiowej lewej stwierdzono silny obrzęk obejmujący obszar po stronie dłoniowej od stawu nadgarstkowego do zgiętka pęcinowego. Obrzęk był tak duży, że zarys ścięgien zginaczy i mięśnia międzykostnego był niewidoczny. Dodatkowo obecne było przemieszczenie nasady dalszej kości pęcinowej w kierunku dogrzbietowym. Diagnostyka radiologiczna uwidoczniła nadwichnięcie stawu koronowego, oraz złamanie kości śródręcza II w 1/3 dystalnej części. Klacz stojąc z spoczynku odciążała kończynę pozostawiając ją cofniętą pod tułów i obciążając jedynie przód kopyta. W badaniu w ruchu klacz wykazywała bardzo silną kulawiznę z podparcia widoczną w stępie, badania z kłusie nie przeprowadzono. W badaniu ultrasonograficznym stwierdzono uszkodzenie ścięgna mięśnia zginacza palca powierzchownego obejmującego strefę A i B śródręcza. Typ uszkodzenia rozsiany, stopień uszkodzenia wg. Genovese 1, wielkość uszkodzenia wynosiła 80%.


Sposób leczenia

U konia założono gips w celu stabilizacji nadwichniętego stawu koronowego na okres 4 tygodni. Jednocześnie konia poddano kuracji lekami z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych przez okres 7 dni. Koniowi całkowicie ograniczono ruch poprzez całodobowy postój w boksie. Laseroterapia wysokoenergetyczna zastała zastosowana po 2 miesiącach od urazu.


Laseroterapia wysokoenergetyczna

Laseroterapia wysokoenergetyczna została przeprowadzona w celu niwelacji silnego obrzęku, ograniczenia stanu zapalnego tkanek po dłoniowej stronie śródręcza kończyny piersiowej lewej, oraz przyspieszenia procesów naprawczych w uszkodzonym ścięgnie. Zabiegi przeprowadzono za pomocą aparatu do laseroterapii wysokoenergetycznej Polaris HP S polskiej firmy produkcyjnej „Astar”.


Laseroterapia wysokoenergetyczna – parametry zabiegu

  • Długość fali: 808nm i 980nm
  • Dawka energii: 15 J/cm²
  • Moc: 4 W
  • Częstotliwość: 700 Hz
  • Impuls: Prostokątny
  • Wypełnienie: 70%
  • Powierzchnia naświetlania: 360 cm²
  • Energia zabiegu: 5400 J
  • Czas jednego zabiegu: 25 minut 8 sekund
  • Metoda zabiegu: kontaktowa

Wiązkę lasera aplikowano na obszar całego ścięgna mięśnia zginacza palca powierzchownego przebiegającego w rejonie śródręcza, stawu pęcinowego i zgiętka pęcinowego kończyny piersiowej lewej. Wykonano 4 sesje terapeutyczne w 24-godzinnych odstępach, 3 sesje terapeutyczne w 48-godzinnych odstępach i 5 sesji terapeutycznych w 96-godzinnych odstępach. W trakcie laseroterapii klacz nadal miała ograniczony dostęp do ruchu.


Laseroterapia wysokoenergetyczna – efekty

Laseroterapia wysokoenergetyczna już po 8 zabiegu przyniosła satysfakcjonujące efekty. Zaobserwowano zmniejszenie się obrzęku na wysokości śródręcza i zmniejszenie ciepłoty powierzchni skóry. Po zakończeniu zabiegów laseroterapii przeprowadzono kontrolę ultrasonograficzną, w której stwierdzono zmniejszenie grubości ścięgna mięśnia zginacza palca powierzchownego, formowanie się nowych włókien kolagenowych i ich regularniejsze ułożenie.

W trakcie kolejnego miesiąca po zakończonych zabiegach laseroterapii obrzęk i stan zapalny ustąpił całkowicie. Temperatura powierzchni skóry nie odbiegała od fizjologicznej normy. Klacz równomiernie obciąża obie kończyny piersiowe.

Po dwóch miesiącach klacz została podkuta ortopedycznie w celu zahamowania procesu deformacji puszek kopytowych. Rozpoczęto rehabilitację ruchową klaczy. Początkowo oprowadzano konia stępem w ręku przez 2 minuty dziennie. Obecnie klacz spaceruje stępem 2 x dziennie przez 15 minut. W stępie kulawizna jest niezauważalna.

Z racji nadwichnięcia stawu koronowego kończyny piersiowej lewej klacz nigdy nie wróci do udziału w wyścigach .Natomiast ze względu na bardzo dobre pochodzenie klaczy i doskonałe wyniki w sporcie klacz została przeznaczona na matkę.

Ryc. 1. Laseroterapia wysokoenergetyczna – zdjęcia wykonane przed i zaraz po serii zabiegów. Widocznie zmniejszenie obrzęku chorej kończyny.
Ryc. 2. Laseroterapia wysokoenergetyczna – zdjęcia wykonane przed i zaraz po serii zabiegów. Widocznie zmniejszenie obrzęku chorej kończyny.