Autor: Szymon Pawlik

Laseroterapia w weterynarii

Powód przeprowadzenia badań

Jedną z metod fizykalnych stosowanych w fizykoterapii jest laseroterapia. Metoda laseroterapii znalazła swoje miejsce w terapii ludzi, a teraz wdziera się przebojem do zoofizjoterapii czyli fizjoterapii zwierząt. U podstaw działania laseroterapii leży efekt biostymulacyjny. Postanowiliśmy sprawdzić jak w poszczególnych jednostkach chorobowych występujący u zwierząt sprawdzi się ten rodzaj zabiegu.


Kto prowadził badania

Laseroterapia w weterynarii była badana w 3 klinikach:

a) Kliniczna Praktyka Weterynaryjna PROVET
H.Wróbla 10a, 41-100 Siemianowice Śląskie, Polska
tel. 32 228 59 86, www.provet.org.pl

b) Klinika Weterynaryjna Giszowiec
Mysłowicka 65a, 40-453 Katowice, Polska
tel. 32 220 10 10, wetklinika@wetklinika.pl, www.wetklinika.pl

c) cm-vet Cichecki Mariusz
Rzgowska 205, Łódź, Polska
tel. 42 646 53 81, lecznica@cm-vet.com.pl, www.cm-vet.com.pl


Laseroterapia w weterynarii – Kiedy były prowadzone badania

Skuteczność laseroterapii w weterynarii była badana od 2014 roku i prace trwały w 2015. Było to pierwsze z cyklu 3 badań i w trakcie jego trwania grupa jednostek badawczych wdrożyła procedury, które umożliwiły jej płynne prowadzenie kolejnych. Skuteczność ultradźwięków w weterynarii została opisana w artykule „Skuteczność zabiegów ultradźwiękami w weterynarii” (ten tytuł linkiem).


Sprzęt użyty w badaniu

Laseroterapia w weterynarii była badana z użyciem aparatu Etius ULM z prysznicowym aplikatorem laserowym CL1800. Jest to aparat typu combo, łączący w jednym urządzeniu funkcjonalność z zakresu elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii i pola magnetycznego. Oczywiście takie same parametry techniczne mają inne urządzenia z naszej oferty czy to samodzielny aparat Polaris 2 – najpowszechniej stosowany laser w weterynarii, jeżeli chodzi o nasza ofertę — czy też combo w postaci aparatu łączącego funkcję elektroterapii i ultradźwięków Etius LM. Dla bardziej wymagających użytkowników dedykowana jest linia aparatów PhysioGo z dużym kolorowym wyświetlaczem 7″. Za pomocą tych urządzeń również można prowadzić wspomnianą terapię.


Ile zwierząt przebadano?

Laseroterapia w weterynarii była badana na grupie 53 zwierząt, podzielonych na 13 grup w zależności od stwierdzonej objawowo jednostki chorobowej. W przypadku rzadkich jednostek chorobowych wpływ laseroterapii był badany na ograniczoną liczbę zwierząt. Zdarzało się, że były to pojedyncze osobniki. Zdajemy sobie sprawę ze statystycznej niejednoznaczności takich wyników i dlatego rzetelnie o tym fakcie powiadamiamy.


Ile wykonano zabiegów?

Przeprowadzono 615 zabiegów o czasie trwania od 2-8 minut.


Laseroterapia w weterynarii – wyniki

W ramach badań uzyskano następującą skuteczność leczenia dla poszczególnych jednostek chorobowych:


Jednostka chorobowa Ilość zwierząt (przypadków) Skuteczność terapeutyczna
Nowotwór płasko nabłonkowy 1 50%
„Zespół końskiego ogona” 1 50%
Czyraczyca okołoodbytowa 4 88%
Krwiak po operacji 10 70%
Stan po naderwaniu ścięgna Achillesa 2 50%
Resekcja główki kości udowej 7 64%
Zapalenie stawu skokowego 3 83%
Zapalenie więzadła krzyżowego 4 50%
Spondyloza odcinka lędźwiowo-krzyżowego 12 17%
Zapalenie stawu kolanowego 1 50%
Zapalenie stawu łokciowego 1 75%
Spondyloza 4 88%
Stłuczenie kręgosłupa odcinka lędźwiowego 3 100%

 

Przyjęte kryteria

W celu wyznaczenia skuteczności terapeutycznej całej metody jaką jest laseroterapia w weterynarii, posłużyliśmy się następującymi założeniami:


Ocena skuteczności Przykładowe sformułowania z badań Procent do wyliczeń
Całkowite wyleczenie „Zaleczenie”  100%
Znaczna poprawa „Początkowo poprawa potem operacja, zaleczenie”, „Znaczna poprawa, powrót do zdrowia”, „Brak obrzęku znaczna poprawa”, „Znaczna poprawa w zakresie ruchomości stawu, zmniejszona reakcja bólowa”  75%
Poprawa części funkcji „Zmniejszenie obrzęku pooperacyjnego, zaczyna obarczać kończynę”  50%
Zauważalna poprawa „Ograniczona oprawa”, „Lekka poprawa”, „zmniejszone deficyty przewodzenia nerwowego, poprawa korektury postawy”  25%
Brak pozytywnego rezultatu „Brak pozytywnego rezultatu”  0%

 

Dyskusja – laseroterapia w weterynarii

W przypadku Czyraczycy okołoodbytowej udało się uzyskać wysokość skuteczność sięgającą 88%. Podobnie dobrze, a nawet lepiej było w przypadku Stłuczenia kręgosłupa odcinka lędźwiowego, gdyż na 3 przypadkach skuteczność wynosiła 100%. Aby nie popadać w euforię trzeba wspomnieć, niewysoką skuteczność w Spondylozie odcina lędźwiowo-krzyżowego – 17%. Jest to choroba trwająca wiele lat i trudna do leczenia. Udaje się uzyskiwać poprawy, ale dają one bardziej poprawę jakości życia zwierzęcia, aniżeli wyleczenie. Jednak dla wielu właścicieli uzyskujemy dzięki temu zauważalną zmianę np. w momencie kiedy duży pies jest w stanie samodzielnie zeskoczyć z bagażnika samochodu, podczas gdy poprzednio trzeba go było zdejmować i obarczać dużym obciążeniem własny kręgosłup.

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj przypadek terapii zmiany nowotworowej. Uzyskane efekty bardzo poprawiły stan zwierzęcego pacjenta. Zaczął on samodzielnie jeść. Ostatecznie okazało się jednak, że choroba zwyciężyła i psa nie udało się uratować. Być może warto pokusić się o opis tego przypadku w oddzielnym artykule. Skuteczność terapii komórek nowotworowych jest dowodem na prawdziwość badań o przeciwnowotworowym działania laseroterapii, która in vitro stymuluje komórki nowotworowe, aczkolwiek in vivo jeszcze silniej stymuluje immunologię organizmu. Całkowity wynik skuteczności terapii wyniósł 59%.


Wnioski

Laseroterapia w weterynarii daje podobne wyniki jak podobny stosowany w leczeniu ludzi. Laseroterapia w weterynarii jest o tyle prosta w zastosowaniu, że działanie światła nie jest odczuwalne dla pacjenta. W przypadku zwierząt nie ma obawy o niepokój czy agresję. Należy pamiętać o ochronie wzroku zarówno terapeuty jak i zwierzęcego pacjenta.