guide image

Ultradźwięki w weterynarii

Jedną z pozycji literatury dla fizjoterapeutów zwierząt jest przewodnik metodyczny Ultradźwięki w weterynarii. Zawarto w nim wiele niezbędnych teoretycznych i praktycznych informacji z podanej dziedziny. Rozdziały poświęcone są opisowi wykonywania terapii ultradźwiękowej czy zasadom dawkowania ultradźwięków terapeutycznych. Przewodnik metodyczny zawiera również charakterystykę wybranych jednostek chorobowych takich jak:

  • zapalenie pochewki ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia,
  • przykurcz stawu nadgarstkowego po ustabilizowaniu opatrunkiem unieruchamiającym,
  • tendinopatia ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego,
  • przykurcz tkanek miękkich po zabiegu resekcji głowy kości udowej,
  • skręceni stawu kolanowego,
  • stan zapalny tkanek miękkich okołostawowych stawów śródręczno-paliczkowych,
  • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
  • choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego,
  • utrudnione gojenie rany,
  • blizna.