• Elektroterapia
  • Sonoterapia
  • Laseroterapia biostymulacyjna
  • Laseroterapia wysokoenergetyczna
  • Magnetoterapia
  • Fala uderzeniowa
  • Aparaty COMBO
  • Przewodniki

Elektroterapia w weterynarii

Elektroterapia

Elektroterapia to jedna z metod leczenia wykorzystywana w fizykoterapii. Obecnie jest z powodzeniem stosowana również w weterynarii –  gdzie traktowana jest jako baza do dalszej rehabilitacji zwierząt. Zabiegi charakteryzują się zastosowaniem stałych lub zmiennych prądów leczniczych o różnej częstotliwości. Dzięki temu, elektroterapia z dużą skutecznością pomaga zwierzętom w leczeniu przede wszystkim schorzeń układu ruchu i układu neurologicznego. Firma ASTAR posiada w swej ofercie aparat Etius – do fizjoterapii zwierząt. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zasięgnij dodatkowej wiedzy z zakresu elektroterapii w weterynarii w naszych artykułach. 

Artykuły i poradniki